Facebook

Členové sboru
 


               Členové sboruKASTNER Robin Starosta sboru; tel.: 724 178 789
PAZDERA Jakub Velitel sboru; tel.: 737 497 097
BERÁNEK Antonín Zástupce velitele sboru; 
tel.: 725 824 644
HOLIENKA Miroslav Zástupce starosty, člen revizní komise, strojník, sponzoring;
tel.: 739 674 267
KNOP Karel Strojník
KOKOŠKA Vítězslav Strojník, člen revizní komise
TIKAL Josef Strojník
FRÉLICH Václav Hasič, webové stránky
KNOP Lukáš Hasič, preventista
NACHTIGAL Jan Hasič
NACHTIGAL Marek Hasič, revizor účtu
PAZDERA Zdeněk Hasič
ŠEVČÍK Roman Hasič
ŠUBRT Jiří Hasič
TOMEK Martin Hasič
HOLIENKOVÁ Miroslava Vedoucí mládeže, zdravotnice;
tel.: 739 674 244
BERÁNKOVÁ Alžběta Asistentka mládeže
BERÁNKOVÁ Lucie Zdravotnice
KEKULOVÁ Soňa Fotografka, nástěnkářka
NACHTIGALOVÁ Vendula Asistentka mládeže
SKRBKOVÁ Kateřina Asistentka mládeže
TEGTMAJEROVÁ Daniela Asistentka mládeže
VLKOVÁ Simona Zdravotnice
PÍCHOVÁ Eva Kronikářka, administrativní činnost
  PÍCHA Vlastimil
Členem sboru do r. 2017
FRIDRICH Oldřich
Členem sboru od r. 1960 do r. 2016
  KLOUB Jaroslav
Členem sboru od r. 1947 do r. 2015