Facebook

Členové sboru
 


               Členové sboruKASTNER Robin Starosta sboru, nositel DT;
tel.: 724 178 789
HOLIENKA Miroslav Náměstek, Strojník, nositel DT, Kontakt s veřejností a médii, Sponzoring;
tel.: 739 674 267
BERÁNEK Antonín Velitel sboru; tel.: 725 824 644
KOKOŠKA Vítězslav Zástupce velitele, Strojník, Vyřizování žádostí, motorové pily, nositel DT;
 
  tel.: 723 719 475
KNOP Karel Strojník, nositel DT
PAZDERA Jakub Strojník, vedoucí strojní služby, nositel DT
TIKAL Josef Strojník, nositel DT
FRÉLICH Václav Hasič, nositel DT, webové stránky
KNOP Lukáš Hasič, nositel DT
NACHTIGAL Jan Hasič, Preventista
NACHTIGAL Marek Hasič, nositel DT
PAZDERA Zdeněk Hasič
ŠEVČÍK Roman Hasič
ŠRŮTA Petr Hasič
TOMEK Martin Hasič, nositel DT
HOLIENKOVÁ Miroslava Kronikářka, vedoucí mládeže;
tel.: 739 674 244
PÍCHOVÁ Eva Jednatelka, administrativní činnost
 
  PÍCHA Vlastimil
Členem sboru do r. 2017
FRIDRICH Oldřich
Členem sboru od r. 1960 do r. 2016
  KLOUB Jaroslav
Členem sboru od r. 1947 do r. 2015