Facebook

Ostatní činnost sboru
 

Ostatní činnost sboru


30. dubna 2016 – Sbor uspořádal pálení čarodějnic i s večerní zábavou

20. února 2016 - Hasičský ples
           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celý rok jsme zalévali zeleň v obci na žádost pana starosty.

10. července až 12. července 2015 - Jsme se zúčastnili s naším vozem Srazu Matýskářů v Dolní Poustevně

27. června 2015 – Pomoc se zabezpečením závodu Evropského poháru EHC (European Handbike Circuit)

20. června 2015 - Se náš sbor zúčastnil slavností 140. let kolegů v německém Niederbobritsch

12. června 2015 – Návštěva celosvětové hasičské výstavy Interschutz v Hannoveru, která se koná jednou za pět
                             let. Byla k vidění hasičská technika z celého světa, nejzajímavější byla technika z USA.


7. června 2015 – Náš sbor ve spoluprácí s obcí uspořádal dětský den, naši soptíci si připravili pro děti několik
                           soutěží.


30. května 2015 – Letos již podruhé jsme u nás pořádali hasičskou soutěž ,,O pohár starosty obce
                             Lenešice,,. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, ve štafetě dvojic a v požárním útoku.
                             Nejlépe se dařilo našim nejmenším, kteří ukořistili druhé místo.


2. května 2015 – Pomoc se zabezpečením závodu Memoriálu Karla Raise

2. května 2015 – Sbor uspořádal pálení čarodějnic i s večerní zábavou

21. února 2015 – Hasičský ples
           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. listopadu 2014 – Naši mladí hasiči navštívili hasičskou zbrojnici v Drážďanech

8. listopad 2014 – Náš sbor se zúčastnil křtu nového has. vozu u kolegů v německém Niederbobritsch

Listopad - Zalévání nově vysazené zeleně v obci
              - Jednotka vyjela pomoci ZZS s transportem pacienta

6. a 7. září 2014 - Pomoc občanům (čistění studny)

Srpen - září - Asistence při natáčení historického filmu v prostorách cukrovaru Lenešice

11.-13. července 2014 – Členové sboru se zúčastnili s naším vozem Srazu Matýskářů v Dolní Poustevně

30. červen 2014 - Se náš sbor podílel několika soutěžemi pro děti na Dětském Dnu

21. června 2014 – Letos poprvé jsme u nás pořádali hasičskou soutěž ,,O pohár starosty obce Lenešice,,.
                             Soutěžilo se ve dvou disciplínách, ve štafetě dvojic a v požárním útoku. Nejlépe        
                             dopadli naši nejmenší, kteří ukořistili první místo.


13. června 2014 –
Náš sbor byl pozván na slavnosti Města Niederbobritsch

24. května 2014 – Zabezpečení závodu: Veřejné Mistrovství Ústeckého kraje mládeže v časovce jednotlivců

3. května 2014 – Pomoc se zabezpečením závodu Memoriálu Karla Raise

26. dubna 2014 - Sbor uspořádal pálení čarodějnic s večerní zábavou

4. března 2014 – Náš sbor navštívil mateřskou školku, kde si mohli děti prohlédnout techniku, kterou
                           vlastníme a zjistit zajímavosti o požární ochraně


22. února 2014
– Konal se Hasičský ples s vystoupením našich „Soptíků“