Facebook

Výjezdy

Výjezd č.68
12.12.2018
Dne 12.12.2018 v 17:10 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na požár travního porostu do obce Břvany. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o těžko přístupný terén. Na hašení byli nasazení členové s ženijním nářadím.

Na místě HZS Louny a SDH Postoloprty.

 

Výjezd č.67
12.12.2018
Dne 12.12.2018 v 14:33 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na požár do obce Dobroměřice. Jednalo se o požár skladu nových elektromotocyklů. Členové zasahovali v dýchací technice. Na místě zasahovali HZS Louny, HZS Bitozeves a SDH Dobroměřice.

 

Výjezd č.66
16.11.2018
Dne 16.11.2018 v 14:43 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem DA Sprinter na požár budovy do obce Dobroměřice. Po příjezdu je zjištěno, že se jedná o požár bytového domu. Jednotka na místě provádí hasební práce. Na místě zasahuje HZS Louny, Žatec, Bitozeves a SDH Dobroměřice, Postoloprty.

 

Výjezd č.65
3.11.2018
Dne 3.11.2018 v 22:50 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na požár do společnosti ZZN Dobroměrice. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.

 

Výjezd č.64
9.10.2018
Dne 9.10.2018 v 9:00 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 a DA Sprinter na požár do areálu školy. Jednotka na místě zjištuje, že se jedná o cvičení. Členové v dýchací technice byli nasazeni na vyhledávání pohřešovaných osob a na likvidaci požáru.

 

Výjezd č.63
29.9.2018
Dne 29.9.2018 v 16:56 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem DA Sprinter a VEA Jimny na leteckou dopravní nehodu. Jednotka na místě pomáhala s resuscitací a dále připravovala přistávací plochu pro vrtulník. Poté asistovala při vyšetřování a pomáhala s převozem vraku letadla. Zásah trval do pozdních nočních hodin.

 

Výjezd č.62
22.9.2018
Dne 22.9.2018 ve 00:04 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 a DA Sprinter na požár budovy v ulici Jana Švermy. Jednotka byla nasazena na vyhledávání osob a likvidaci požáru v dýchací technnice.

 

Výjezd č.61
22.8.2018
Dne 22.8.2018 ve 20:14 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem DA Sprinter na odstranění nebezpečného hmyzu do ulice Poděbradova.

 

Výjezd č.60
17.8.2018
Dne 17.8.2018 ve 20:14 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 a DA Sprinter na požár odpadu v ulici Jana Švermy. Jednotka požár zlikvidovala pomocí vodního proudu.

 

Výjezd č.59
24.7.2018
Dne 24.7.2018 ve 21:43 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem DA Sprinter na odstranění nebezpečného hmyzu do ulice Komenského.

 

Výjezd č.58
30.6.2018
Dne 30.6.2018 ve 20:28 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem DA Sprinter na likvidaci roje včel na budově MŠ Lenešice. Jednotka za pomocí motorového vysavače provádí likvidaci.

 

Výjezd č.57
21.6.2018
Dne 21.6.2018 v 17:05 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem DA Sprinter na spadlé stromy po vychřici v obci Lenešice.

 

Výjezd č.56
23.5.2018
Dne 23.5.2018 ve 20:14 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na spadlý strom na komunikaci směrem na Postoloprty. Jednotka strom z komunikace odstranila pomocí motorové pily.

 

Výjezd č.55
12.5.2018
Dne 12.5.2018 v 9:10 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na strom spadlý na garáž do ulice Jiráskova. Jednotka strom pomocí motorové pily rozřezala a odklidila.

 

Výjezd č.54
15.3.2018
Dne 15.3.2018 ve 14:00 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na požár travního porostu do obce Dobroměřice. Jednotka se na místě podílela na likvidaci společně s HZS Louny.

 

Výjezd č.53
5.12.2017
Dne 5.12.2017 v 15:55 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na požár stromu za obec. Jednotka strom pomocí vodního proudu uhasila.

 

Výjezd č.52
29.10.2017
Dne 29.10.2017 v 13:07 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na strom spadlý na rodinný dům do ulice J.Švermy. Jednotka strom pomocí motorové pily postupně rozřezala a odklidila.

 

Výjezd č.51
29.10.2017
Dne 29.10.2017 v 07:26 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na spadlý strom do ulice J.Švermy. Jednotka strom pomocí motorové pily rozřezala a odklidila.

 

Výjezd č.50
18.9.2017
Dne 18.9.2017 v 18:27 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem DA 12 na likvidaci obtížného hmyzu do ulice Dlouhá. Jednotka hmyz zlikvidovala pomocí motorového vysavače.

 

Výjezd č.49
8.9.2017
Dne 8.9.2017 v 11:56 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na požár domu do ulice Smetanova v obci Dobroměřice. Jednotka na místě provádí rozebírání požárem zasažené konstrukce a dohašování ohniska. Na místě HZS Louny, SDH Dobroměřice a PČR. foto

 

Výjezd č.48
5.9.2017
Dne 5.9.2017 v 11:11 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem DA 12 na spadlý strom přes komunikaci č. 25011. Jednotka strom pomocí motorové pily rozřezala a odklidila z komunikace.

 

Výjezd č.47
4.9.2017
Dne 4.9.2017 v 14:25 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem DA 12 na odstranění obtížného hmyzu do ulice Jiráskova. Jednotka za pomocí motorového vysavače hmyz zlikvidovala.

 

Výjezd č.46
6.8.2017
Dne 6.8.2017 v 16:42 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na požár prachové komory v obci Dobroměřice. Jednotka na místě provádí zkrápění zásobníku a řízené vyprazdňování. Na místě HZS Louny, SDH Postoloprty, SDH Dobroměřice a PČR. foto

 

Výjezd č.45
28.7.2017
Dne 28.7.2017 v 19:48 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na požár obilného pole do obce Výškov. Jednotka se podílela na likvidaci požáru pole, pomocí vodního proudu. Na místě spolupracovali HZS Louny, HZS Žatec, HZSP Počerady, SDH Postoloprty, SDH Cítoliby, SDH Líšťany, SDH Libčeves a PČR. foto

 

Výjezd č.44
4.7.2017
Dne 4.7.2017 v 20:10 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na požár travního porostu do ulice Jana Švermy. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požárem zasaženou plochu 20x10 metrů. Jednotka ihned pomocí vodního proudu zahájila likvidaci. Na místě spolupracovali HZS Louny a PČR.

 

Výjezd č.43
18.4.2017
Dne 18.4.2017 v 13:20 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na technickou pomoc do ulice Jiráskova. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o ucpanou kanalizační síť, která hrozila vytopením několika domů. Jednotka pomocí vodního proudu kanalizaci vyčistila.

 

Výjezd č.42
15.11.2016
Dne 15.11.2016 v 10:11 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na požár odpadu do ulice Alšova. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár popelnice v blízkosti rodinného domu. Požár byl zlikvidován jedním C proudem. Na místě HZS Žatec, HZS Louny a PČR.

 

Výjezd č.41
23.10.2016
Dne 23.10.2016 v 9:50 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na požár bytu do ulice Smetanova. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár koupelny. Bylo rozhodnuto o násilném vstupu do sklepů z důvodu možného rozšíření. Jednotka na místo povolala havarijní službu plynáren. Na místě HZS Žatec, HZS Louny, PČR a ZZS. foto zde

 

Výjezd č.40
30.7.2016
Dne 30.7.2016 v 7:55 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 a DA Ford Tranzit na likvidaci několika nakloněných stromů nad komunikaci. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o desítku poškozených stromů hrozící pádem. Na jejich likvidaci byla povolána výšková technika z PS Louny. Kvůli zvýšenému riziku pádu probíhal zásah do pozdních odpoledních hodin. Na místě HZS Louny.

 

Výjezd č.39
27.7.2016
Dne 27.7.2016 v 15:03 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na technickou pomoc po větrné smršti do ulice Dlouhá. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom na komunikaci. Bylo rozhodnuto o jeho rozřezání pomocí motorové pily a úklidu komunikace. Jednotka poté přejížděla na likvidaci spadlého stromu na komunikaci směrem na obec Raná. Jednotka strom rozřezala, poté se vrátila na základnu.

 

Výjezd č.38
12.5.2016
Dne 12.5.2016 v 14:50 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na požár budovy na náměstí Knížete Václava. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár elektroinstalace. Na jeho likvidaci byly použity 2 ruční hasicí přístroje CO2 a poté ochlazeno vysokotlakým proudem. Na místě HZS Louny, HZS Žatec a PČR. foto zde

 

Výjezd č.37
8.5.2016
Dne 8.5.2016 v 14:15 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na technickou pomoc do Jiráskovy ulice. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o vyhnilý strom hrozící pádem na komunikaci. Bylo rozhodnuto o jeho likvidaci pomocí motorové pily.

 

Výjezd č.36
1.5.2016
Dne 1.5.2016 v 14:38 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na požár travního porostu. Jednalo se o požár trávy v Jiráskově ulici, který byl zlikvidován vodním proudem. Na místě HZS Louny a PČR. foto zde

 

Výjezd č.35
22.2.2016
Dne 22.2.2016 v 21:13 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na požár travního porostu. Jednalo se o požár trávy 2 km za obcí, který byl zlikvidován vodním proudem. Na místě HZS Louny a PČR.

 

Výjezd č.34
27.1.2016
Dne 27.1.2016 v 10:32 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na požár kontejneru do ulice Mánesova. Jednotka provedla likvidaci pomocí jednoho vodního proudu C.


Výjezd č.33

6.10.2015

Dne 6.10.2015 v 19:41 vyjíždí JSDH Lenešice s CAS 25 do ulice Dlouhá na požár kontejneru na odpad. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení odpadu. Osoba byla poučena. Na místě PČR.


Výjezd č.32

30.9.2015

Dne 30.9.2015 v 12:57 vyjíždí JSDH Lenešice s CAS 25 na dopravní nehodu s nutností vyproštění osob na silnici 1/28. Na místě ZZS,HZS Louny a SDH Postoloprty. Jednotka se podílela na vyproštění osoby a zajištění místa po přistání LZS. Poté provádí úklid vozovky a vrací se na základnu. foto zde


Výjezd č.31

2.9.2015

Dne 2.9.2015 v 9:27 vyjíždí JSDH Lenešice s CAS 25 opět do ulice Poděbradova na úplnou likvidaci zásahu z předchozího dne. Na místě CAS 20 a AP 27 z PS Louny. Jednotka spolupracuje s VZ a podílí se na likvidaci nebezpečných větví.


Výjezd č.30

1.9.2015

Dne 1.9.2015 ve 20:07 vyjíždí JSDH Lenešice s CAS 25 k odstranění spadlého stromu v ulici Poděbradova. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o zlomené větve ve výšce 10m hrozící pádem. Na místo byla vyžádána výšková technika AP 27 a CAS 20 z PS Louny. Z důvodu snížené viditelnosti byly odstraněny nejrizikovější větve, poté bylo místo zabezpečeno.


Výjezd č.29

7.7.2015

Dne 7.7.2015 v 14:18 vyjíždí JSDH Lenešice s CAS 25 na technickou pomoc (uvolnění komunikace) mezi obce Lenešice a Postoloprty. Jednalo se o spadlou větev na komunikaci a zároveň ležící na telefoním vedení. Jednotka větev pomocí motorové pily odstranila a poté se vrátila zpět na základnu.


Výjezd č.28

1.3.2015

Dne 31.3.2015 v 19:45 vyjíždí JSDH Lenešice s DA 8 na technickou pomoc do areálu mateřské školky. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o utrženou střešní krytinu. Jednotka za pomocí pytlů s pískem a manipulátoru zajistila střechu, aby nehrozilo další poškození. Poté se jednotka kolem 23h vrací zpět na základnu. více zde foto zde


Výjezd č.27

31.3.2015

Dne 31.3.2015 v 19:40 vyjíždí JSDH Lenešice s DA 8 k odstranění nakloněného stromu nad rodinný dům, do ulice Husova. Jednotka jej za pomocí motorové pily odstranila. Poté jednotka přejížděla na novou mimořádnou událost.


Výjezd č.26

31.3.2015

Dne 31.3.2015 v 19:18 vyjíždí JSDH Lenešice s DA 8 k odstranění spadlého stromu do ulice Žižkova. Jednotka jej za pomocí motorové pily odstranila. Poté jednotka přejížděla na novou mimořádnou událost. foto zde


Výjezd č.25

14.1.2015

Dne 14.1.2015 ve 12:44 vyjíždí JSDH Lenešice s CAS 25 na požár travního porostu směrem na obec Břvany. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení. Osoby na místě byly poučeny. Jednotka na místě spolupracuje s HZS Louny a PČR. Jednalo se o PLANÝ POPLACH.

 

Výjezd č.24
13.1.2015
Dne 13.1.2015 ve 14:29 vyjíždí JSDH Lenešice s CAS 25 k odstranění nebezpečného stromu v ulici Poděbradova. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o 12m nakloněný strom hrozící pádem. Jednotka provedla jeho odstranění.

 

Výjezd č.23
10.1.2015
Dne 10.1.2015 ve 20:51 vyjíždí JSDH Lenešice s CAS 25 k odstranění polomu ve směru na Břvany. více zde


Výjezd č.22
22.12.2014
Dne 22.12.2014 v 9:03 vyjíždí JSDH Lenešice s CAS 25 na požár travního porostu směrem na obec Břvany. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení. Osoby na místě byly poučeny. Jednotka se poté vrátila zpět na základnu. Jednalo se o PLANÝ POPLACH
.

 

Výjezd č.21
2.11.2014
Dne 2.11.2014 v 21:00 vyjela JSDH Lenešice s vozidlem DA 8 na technickou pomoc do Smetanovy ulice. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o spor občana, který vyhrožuje výbuchem budovy. Na místo byla přivolána hlídka PČR, které bylo místo předáno.Jednotka se poté vrátila zpět na základnu.


Výjezd č.20
15.6.2014
Dne 15.6.2014 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na záchranu osoby do ulice Palackého. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o pád chlapce do rozestavěné vpustě kanalizace. Za použití hydraulického rozpínáku byla vpusť odstraněna a chlapec vysvobozen. Za odvahu mu byl předán dráček záchranář. Na místě dále zasahovaly HZS Louny. foto zde

 

Výjezd č.19
2.5.2014
Dne 2.5.2014 vyjíždí jednotka na žádost starosty obce do Smetanovy ulice na technickou pomoc-odčerpání vody ze suterénu domu. Při cestě zpět na základnu byla jednotka povolána KOPIS na další čerpání vody do ulice Jana Švermy. Jednotka odčerpávala vodu za pomocí plovoucího čerpadla.

 

Výjezd č.18

10.3.2014

Dne 10.3.2014 v 23:00 vyjíždí jednotka SDH Lenešice s CAS 25 a DA 8 na požár budovy do ulice Bubeneč.

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár přístavku. Na místě dále zasahovaly HZS Louny, SDH Postoloprty a SDH Libčeves. více zde

 

Výjezd č.17

5.12.2013

Dne 5.12.2013 v 17:59 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na požár opuštěné budovy ČD. Jednotka zasahuje v dýchací technice. více zde

 

Výjezd č.16

23.11.2013

Dne 23.11.2013 v 13:11 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem DA8 na taktické cvičení do města Louny ulice Mělecká.

více zde

 

Výjezd č.15

20.7.2013

Dne 20.7.2013 v 13:30 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na požár do ulice Komenského. Jednalo se o požár větví v areálu sběrného dvora.

 

Výjezd č.14

28.6.2013

Dne 28.6.2013 v 18:45 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem DA8 na technickou pomoc čerpání vody.

 

Výjezd č.13

13.6.2013

Dne 13.6.2013 v 6:00 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem DA8 na 24 hodinový odřad. Jednotka byla pověřena čerpáním vody a odstraňováním následků povodní v obci Křešice (okr. Litoměrice). více zde

 

Výjezd č.12

4.6.2013

Dne 4.6.2013 v 13:16 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem DA 8 na technickou pomoc do ulice Dvořákova. Jednalo se o odstranění větve zaklíněné pod mostkem v důsledku povodní.

 

Výjezd č.11

27.5.2013

Dne 27.5.2013 v 8:15 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem DA 8 na technickou pomoc do ulice Knížete Václava areálu 2. stupně základní školy. Jednalo se o zatopený sklep do výšky 1 metru. Jednotka za pomoci PS 12 vodu odčerpala.

 

Výjezd č.10

17.5.2013

Dne 17.5.2013 v 19:25 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na technickou pomoc odstranění spadlého stromu na komunikaci u místního potoka.


Výjezd č.9
24.2.2013

Dne 24.2.2013 v 18:12 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na technickou pomoc k místnímu rybníku. Jednalo se o pomoc s vylovením tonoucích se 8ks prasat. více zde


Výjezd č.8
19.2.2013

Dne 19.2.2013 v 19:00 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem CAS 25 na dopravní nehodu v úseku Lenešice-Postoloprty. Na místě spolupracuje s HZS Louny a SDH Postoloprty. více zde

 

Výjezd č.7
1.2.2013

Dne 1.2.2013 v 16:00 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem DA 8 na technickou pomoc do ulice Na poříči na odstranění nalomeného stromu.

 

Výjezd č.6
22.1.2013
Dne 22.1.2013 v 8:13 vyjíždí JSDH Lenešice s vozidlem DA 8 na žádost PČR na pátrání po pohřešované osobě do města Louny. Pátrání probíhalo v úseku Louny-Koštice. Více info Krimi zprávy


Výjezd č.5
24.10.2012
Dne 24.10.2012 v 15:59 hod. vyjely jednotky HZS Ústeckého kraje ÚO Žatec stanice Žatec a Louny, SDH Cítoliby,
SDH Černčice, SDH Veltěže, SDH Lenešice, SDH Dobroměřice, SDH Líšťany, SDH Libčeves a SDH Postoloprty do obce Lenešice k hlášenému požáru v areálu pily v katastrálním území obce Lenešice.
více zde

 

Výjezd č.4
28.9.2012
Hasičský výjezd - 28.9.2012 - 19:03 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lenešice byla KOPISem vyslána
k hlášenému požáru chmele ve chmelnici za AGRO. Po příjezdu na místo lokalizace a likvidace požáru.

 

Výjezd č.3
10.9.2012
Hasičský výjezd - 10.9.2012 - 22:16 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lenešice byla KOPISem vyslána k hlášenému požáru kontejneru v ulici Dlouhé v Lenešicích. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o
neohlášené pálení.

 

Výjezd č.2
25.6.2012
TZ- Technický zásah pomoc občanům. Dnes v 16:48 byla JSDH Lenešice vyslána KOPISem k likvidaci
spadlé větve v ulici Vrbenského. Po příjezdu na místo a zmonitorování situace byla po dohodě
s majitelem větev zlikvidována.
Odjezd na základnu v 17:30.

 

Výjezd č.1
6.6.2012
Sbor vyjíždí ze své základny k likvidaci spadlé větve, nebezpečně visící z koruny stromu v
Pivovarské ulici v Lenešicích. Fotografie ze zásahu naleznete v naší fotogalerii.